Pakket 10 lesuren € 440,-

In één keer 10 uur inkopen, dan wordt het uurtarief verlaagd naar € 44,- per uur.

exclusief tussentijdse toets

20 lesuren | € 1.317,-

Theoriepakket, theorieexamen, praktijkexamen exclusief eigen verklaring

30 lesuren | € 1.667,-

Theoriepakket, theorieexamen, praktijkexamen exclusief eigen verklaring

40 lesuren | € 1.982,-

Theoriepakket, theorieexamen, praktijkexamen exclusief eigen verklaring

inclusief tussentijdse toets

20 lesuren | € 1.435,-

Theoriepakket, theorieexamen, tussentijdsetoets, praktijkexamen exclusief eigen verklaring

30 lesuren | € 1.785,-

Theoriepakket, theorieexamen, tussentijdsetoets, praktijkexamen exclusief eigen verklaring

40 lesuren | € 2.100,-

Theoriepakket, theorieexamen, tussentijdsetoets, praktijkexamen exclusief eigen verklaring

Als de leerling geen gebruik wil maken van het theoriepakket en rechtstreeks het examen bij het CBR boekt,  € 60,- korting!

Overige tarieven

Losse lessen: € 46,- per uur

Dit uurtarief kan je beïnvloeden door gebruik te maken van het 10 of 20 uur pakket.

Pakket 20 lesuren: € 860,-

In één keer 20 uur inkopen, dan wordt het uurtarief verlaagd naar
€ 43,- per uur.

TussenTijdse Toets : € 225,-

Een goede voorbereiding op het examen! Zie ook pagina TTT & examen.

CBR praktijkexamen: € 225,-

Voor als je later instroomt en via een 10 of 20 uur pakket naar het examen toewerkt. Zie ook pagina TTT & examen.

CBR Praktijkherexamen : € 225,-

Niet geslaagd? Treur niet, samen gaan we werken aan de bevindingen van de examinator.

BNOR Praktijkexamen : € 245,-

Na 4 keer niet geslaagd bij het CBR volgt een BNOR (bureau nader onderzoek rijvaardigheid) examen.

Faalangst praktijkexamen: € 310,-

Voor het examen is meer tijd gereserveerd en er is meer aandacht voor de leerling om hem/haar op zijn/haar gemak te stellen. Zie ook pagina TTT & examen.

Faalangst herexamen: € 269,-

Niet geslaagd? Treur niet, samen gaan we werken aan de bevindingen van de examinator.

Eigen Verklaring

Deze bevat vragen m.b.t. je gezondheid en is nodig om het praktijkexamen aan te kunnen vragen. m.i.v. 01-11-2017 door de leerling zelf bij het CBR aan te vragen en te voldoen via mijn.cbr.nl

Opfriscursus : € 170,-

Deze is bedoeld voor mensen die al in het bezit van een rijbewijs zijn, korte of langere tijd niet meer gereden hebben en/of zich door een gebeurtenis onzeker voelen in het verkeer. De nadruk zal liggen op door u aangegeven punten (bv. kruisingen, snelweg, binnen- of buiten de bebouwde kom), aangevuld met door de instructeur geconstateerde punten. Alles uiteraard toegespitst op uw leertempo en uw persoon. Met een doel: u weer zo snel mogelijk een zekere en zelfstandige weggebruiker te maken .